Katastrální rozcestník (katastral.cz)
Důležité odkazy

                                         

Katastr nemovitostí ČR
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
DO KN ČR

(placený přístup)
NAHLÍŽENÍ
DO KN ČR

(zdarma)
DATA KATASTRU
(VFK)

(zdarma,
info)

Praktické informace
SLUŽBA SLEDOVÁNÍ ZMĚN
(formulář zde)
ZÁPISY DO KATASTRU
(druhy a způsoby podání)

Formuláře, elektronická podání
ELEKTRONICKÉ
FORMULÁŘE

(formalizovaná podání pro katastr nemovitostí)
ELEKTRONICKÝ
NÁVRH NA VKLAD

(automatizované vyplnění)

Geodetické informace
Databáze nivelačních bodů Katastrální mapy
přehledky, mapy (BPK,KMS,KMD,scan,digi), info o k.ú.
CZEPOS
Česká permanentní síť pro určování polohy (GPS)
Geoportál ZÚ
komplexní internetové řešení pro poskytování geodat ČR
Digitalizace a měření v S-JTSK
převod katastrálních map a jejich stav
Historické mapy
archiválie Ústředního archivu zeměměřictví a katastru
Zpracování GP
technologie pro zpracování geometrického plánu
TRANSFORMACE SOUŘADNIC
souřadnice S-JTSK do souřadnic WGS-84 (GPS navigace)
DÁLKOVÝ PŘÍSTUP RÚIAN
registr územní identifikace, adres a nemovitostí